• CL
  • U20
  • U18
  • U16
  • U14
  • U12
Hidroinženiring  
Jub  
Mestna občina Ljubljana  Itak Sport  Hokejska Zveza Slovenije   Warrior

Organi kluba

UPRAVNI ODBOR
Samo Marc - predsednik
Matjaž Kvartuh - član
Maša Sotlar - članica
Mark Lukič - član
Aleš Kolin - član

SEKRETAR KLUBA IN BLAGAJNIK
Karmen Krašovec

NADZORNI ODBOR
Melita Janežič - predsednica
Nataša Matjašec - članica
Darja Bastarda - članica

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Marjan Novak - predsednik
Marjan Vidic - član
Gregor Vodlan - član